ZWĘŻENIE ZASTAWKOWE LUB PODZASTA^KOWE TĘTNICY GŁÓWNEJ

Zwężenie aorty występuje najczęściej w postaci niedorozwoju jednego płatka (zastawka dwupłatkowa) lub niecałkowitego podziału poszczególnych płatków. Rzadziej zwężona jest aorta pod lub nawet nad zastawką.

ZASTAWKOWE ZWĘŻENIE TĘTNICY PŁUCNEJ. Zastawkowe zwężenie tętnicy płucnej jest zasadniczo wadą odosobnioną, chociaż dość często występuje razem z ubytkiem w przegrodzie międzyprzedsionko- wej (tzw. trójka Fallota). Zwężenie odosobnione dotyczy zwykle samych zastawek tętnicy płucnej, natomiast postać podzastawkowa lub mieszana występuje raczej z ubytkiem w przegrodzie międzykomorowej (czwórka Fallota).

Objawy kliniczne. Odosobnione zwężenie tętnicy płucnej jest bezsiniczą wadą serca z typowo stenotycznym, głośnym szmerem skurczowym, (suplement

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>