Zwalczanie zakażeń wywołanych paciorkowcem hemolitycznym

Zwalczanie zakażeń wywołanych paciorkowcem hemolitycznym grupy A polega na podawaniu w ciągu 10 dni penicyliny prokainowej w ilości 900 000 j. lub więcej, jeden raz na dobę. Jeśli próbą śródskórną stwierdzi się uczulenie na penicylinę, to można spróbować podawania V-cyliny doustnie, w ilości po 200 000 j., 4 razy na dobę. Ta postać penicyliny może dawać uczulenie w postaci pokrzywek, jednak bardzo rzadko daje objawy wstrząsu. Mogą też znaleźć zastosowanie inne antybiotyki. Bardzo pomyślnie działa erytromycyna, na którą paciorkowce są w pełni wrażliwe. Stosowana jest doustnie w ilości 20-30 mg/kg/24 godz., również w 4 dawkach, przez 7 dni. Do dłuższego podawania nie nadaje się. Sulfonamidy utraciły swoje znaczenie, gdyż paciorkowce są na nie obecnie niewrażliwe.

Przypadki, w których rozpoznanie choroby reumatycznej jest prawdopodobne, lecz niezupełnie pewne, wymagają również w ostrym stadium podania gliko- kortykosteryclów, penicyliny i położenia dziecka do łóżka, lecz w przeciwieństwie do zupełnie pewnych przypadków choroby reumatycznej nie stosuje się stałego zapobiegania, tylko energicznie leczy się każdą nową anginę o typie anginy pa-ciorkowcowej. Dziecko takie wymaga poza tym okresowej kontroli lekarskiej pod kątem widzenia obserwacji choroby reumatycznej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>