Znajomość kryteriów Jonesa

Duże kryteria to: zmiany zapalne w sercu, zapalenie stawów, pląsawica, reumatyczne guzki podskórne i rumień obrączkowy. Małe kryteria to: gorączka, bóle stawów, wydłużenie odstępu PR, zwiększona szybkość opadania krwinek czerwonych, obecność białka G lub zwiększona zawartość fibrynogenu we krwi lub duża leukocytoża, w wywiadach angina paciorkowcowa (dodatni wynik posiewu z jamy nosowo-gardłowej), przebyty rzut choroby reumatycznej względnie obecność nabytej wady serca. Dla rozpoznania choroby reumatycznej Jones żądał obecności dwu kryteriów dużych lub jednego dużego i dwu małych.

Znajomość kryteriów Jonesa nie zmniejsza jednak trudności rozpoznawania choroby reumatycznej, gdyż spośród kryteriów dużych zmiany zapalne w sercu są bardzo często trudne do oceny, ze względu zaś na rzadkość występowania nie mają większego znaczenia diagnostycznego ani rumień obrączkowy, ani guzki reumatyczne. Te ostatnie występują przy tym w późnym okresie złośliwych postaci choroby reumatycznej, w których rozpoznanie nie nastręcza już trudności. Zjawiać się mogą również i w innych chorobach tkanki łącznej. Wcale poza tym nie są rzadkie przypadki, w których rozpoznanie nie jest pewne, lecz tylko prawdopodobne, np. jeśli stwierdza się tylko małe kryteria, lub przypadki, w których po okresie nie wyjaśnionej gorączki występuje niezbyt intensywny szmer w sercu, jednocześnie zaś duża jest szybkość opadania krwinek czerwonych i wysokie miano ASO, czy też jeszcze inne •- z wysokim mianem ASO i dużą szybkością opadania krwinek czerwonych zjawiającymi się po przebytej1 anginie itp.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>