Zmiany liczby krwinek białych

Leukopenia jest to stan, w którym liczba krwinek białych jest niższa niż 4000 w mm3. Przyczyny leukopenii mogą być różne: może to być hipoplazja szpiku występująca najczęściej w następstwie zatrucia preparatami chemicznymi i lekami, może też być zahamowanie dojrzewania, zniszczenie tkanki wytwarzającej leukocyty przez proces rozrostowy, czasem splenomegalia, działanie leukoaglutynin, infekcje bakteryjne czy wirusowe. Granulocytopenia może być także uwarunkowana genetycznie.

Agranulocytoza jest to ciężkie schorzenie, w którym dochodzi do prawie całkowitego zniknięcia granulocytów ze krwi obwodowej. Uwarunkowana jest zwykle nadwrażliwością na promienie jonizujące, pewne leki lub związki chemiczne, może występować także w następstwie ciężkich infekcji. Choroba przebiega z gorączką. Łatwo dochodzi do zmian martwiczych śluzówki jamy ustnej, gardła i przewodu pokarmowego. W badaniach hematologicznych stwierdza się stopniowy spadek liczby granulocytów obojętnochłonnych, czasem także krwinek czerwonych i płytek. Rokowanie jest często niepomyślne, może dojść do powikłań w postaci ciężkich zakażeń. Wprowadzenie do terapii preparatów7 kory nadnercza i antybiotyków doprowadza czasem do wyleczenia. Eozynopenie występują w następstwie stressu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>