Zła tolerancja żelaza

Leczenie należy stosować przez kilka miesięcy i nie przerywać go po osiągnięciu właściwego poziomu hemoglobiny, dopiero bowiem w kilka tygodni po tym dochodzi do uzupełnienia tkankowych zapasów żelaza.

Zła tolerancja żelaza podawanego doustnie, bardzo duże niedobory żelaza, ko-nieczność szybkiego leczenia stanowią wskazania do leczenia pozajelitowego. Takie leczenie można, przeprowadzić, stosując preparat domięśniowy (Ferrum Lek f-my Lek, Imferon, Myofer, Ferrum Hausmann) w amp. po 2 ml, co równa się 100 mg żelaza. Preparaty te należy wstrzykiwać głęboko domięśniowo co drugi dzień lub 2 razy w tygodniu po 50 do 100 mg żelaza jednorazowo, zależnie od wagi i wieku dziecka. Preparaty dożylne, związki żelaza trójwartościowego, to koloidalne zwią2ki kompleksowe, najczęściej cukrzany. Na naszym rynku farmaceutycznym dostępne jest do stosowania dożylnego Vitaferri f-my Weiss, Ferrum Hausmann w amp. po 5 ml, co równa się 100 mg żelaza. Preparat ten należy podawać dożylnie bardzo powoli, gdyż może on spowodować objawy wstrząsu.

Przeciwwskazaniem do pozajelitowego leczenia żelazem jest marskość wątroby przeciwwskazaniem do leczenia żelazem, niezależnie od formy preparatu, są niedokrwistości hemolityczne, hipo- i aplazja szpiku, hemopatie oraz przewlekłe zakażenia. Przed przystąpieniem do leczenia pozajelitowego należy obliczyć niedobór żelaza. Wychodząc z założenia, że objętość krwi krążącej wynosi Vio wagi ciała oraz że na 1 g brakującej hemoglobiny potrzeba 3,4 mg żelaza, mnoży się ilość krwi krążącej przez liczbę brakujących gramów hemoglobiny oraz przez 3,4. Np: waga dziecka wynosi 10 kg, a więc ilość krwi krążącej 1000 ml. Poziom hemoglobiny jest 8 g%, brakuje więc 4 g%, a w całej masie krwi krążącej 40 g. Tę wartość mnoży się przez 3,4, co daje 136 mg żelaza. W pierwszym i drugim roku życia uzupełnia się całą brakującą ilość żelaza, a ponadto podaje się około 50 mg w celu uzupełnienia rezerw tkankowych żelaza. U dzieci starszych uzupełnia się pozajelitowo 75% niedoboru, a resztę podaje się doustnie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>