ZESPÓŁ TAUSSIG-BINGA

Zespół Taussig-Binga, niekompletne przełożenie wielkich pni tętniczych jest wadą, która polega na nieprawidłowym odejściu aorty z prawej komory, tętnica płucna zaś w pozycji jeźdźca znajduje się nad ubytkiem przegrody międzykomorowej. Jest to jakby odwrócenie stosunków anatomicznych w zespole Fallota.

ZESPÓŁ EBSTEINA. Zespół Ebsteina jest rzadko spotykaną wadą wrodzoną serca, w której występuje szczególny typ deformacji, zastawki trójdzielnej. Tylko jeden jej płatek łączy się z pierścieniem zastawkowym, dwa pozostałe są przesunięte w głąb prawej komory, dzieląc ją na dwie części. Jedna jest przedłużeniem prawego przedsionka, którego jama wskutek tego znacznie się powiększa. Drugą część stanowi pozostałość !prawej komory. W wadzie tej współistnieje otwór owalny lub ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej.

Leczenie jest możliwe u dzieci starszych i polega na założeniu sztucznej zastawki. WSPÓLNY PIEŃ TĘTNICZY W wadzie tej z obu komór połączonych dużym ubytkiem w przegrodzie międzykomoro- wej odchodzi tylko jedno naczynie w postaci bardzo szerokiej aorty, zaopatrującej w krew mały i duży krwiobieg. Jedna lub dwie tętnice płucne odchodzą z części wstępującej aorty. Wada ta powstaje wskutek niewytworzenia się przegrody dzielącej wspólny pień tętniczy na tętnicę główną i pień płucny oraz kojarzy się z wysoko położonym ubytkiem w przegrodzie międzykomorowej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>