ZESPÓŁ FALLOTA

Zespół Fallota występuje jako wada łącząca w sobie 4 następujące nieprawidłowości: zwężenie tętnicy płucnej, przerost prawej komory, ubytek w części błoniastej przegrody międzykomorowej oraz tzw. aortę jeźdźca, jak gdyby „siedzącą okrakiem” nad dużym ubytkiem w przegrodzie międzykomorowej. Jest to tzw. czwórka Fallota. U dzieci powyżej pierwszego roku życia wada ta stanowi 75°/o wszystkich wad siniczych serca.

Jeśli dodatkowo istnieje ubytek w przegrodzie przedsionkowej, to ta odmiana zespołu Fallota nosi nazwę pentalogii Fallota.

Zaburzenia hemodynamiczne zależą od stopnia zwężenia tętnicy płucnej i wielkości ubytku w przegrodzie międzykomorowej. Krew napływająca z prawego przedsionka do prawej komory częściowo zostaje wtłoczona przez zwężoną tętnicę płucną do płuc, duża jednak jej część dostaje się – dzięki ubytkowi w przegrodzie międzykomorowej i centralnie ustawionej aorcie – do dużego krwiobiegu. W ten sposób otrzymuje on krew utlenioną z lewej oraz krew żylną z prawej komory.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>