Zapis ekg

W obrazie rentgenowskim stwierdza się powiększenie prawego przedsionka i prawej komory, poszerzenie pnia tętnicy płucnej i jej rozgałęzień zasadniczym objawem jest zwiększenie ukrwienia płuc. Powiększenie lewej komory występuje jedynie w ubytku typu ostium pńmum przy współistnieniu niedomykalności zastawki dwudzielnej powstałej z rozszczepienia przyśrodkowego płata.

Zapis ekg jest dość charakterystyczny, gdyż zawsze w przypadkach ubytku o typie ostium secundum występuje całkowity lub częściowy blok prawej odnogi oraz prawogram. Zapis ekg pomaga w różnicowaniu z ubytkiem ostium primum, dla którego charakterystyczny jest lewogram – pomimo obecności cech przerostu prawej komory.

Cewnikowaniem stwierdza się przejście końca cewnika przez ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej do lewego przedsionka, żył płucnych lub lewej komory. Wyższe jest wysycenie tlenem krwi w prawym przedsionku niż w obu żyłach głównych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>