ZAPALENIE TĘTNIC OKOŁOGUZKOWE

Zapalenie okołoguzkowe tętnic jest rzadko występującą uogólnioną chorobą tętnic, polegającą na wytwarzaniu się w błonie zewnętrznej i środkowej naczyń, guzków zapalnych, złożonych z komórek wielojądrzastych, limfocytów i eozyno- filów. Guzki te następnie ulegają przemianie w tkankę włóknistą. Prowadzą one albo do zwężenia i zamknięcia światła naczynia, albo też wywołują – z powodu ścieńczenia ściany – tętniakowate jej rozdęcie i krwotoki. Zmiany w narządach są odbiciem tego, co dzieje się w naczyniach, a więc powitają: niedokrwienie, wylewy krwawe lub ogniska martwicy. Często guzki dają się stwierdzić pod .skórą wzdłuż przebiegu naczyń.

Choroba może wystąpić w każdym wieku – od pierwszych miesięcy życia do późnej starości. Nie ma wprawdzie narządu, który byłby oszczędzony, jednak naczynia pewnych narządów częściej bywają siedzibą zmian chorobowych. I tak najczęstsze są zmiany w nerkach, nieco mniej częste w sercu, rzadsze w wątrobie i w układzie pokarmowym, jeszcze rzadsze w mięśniach, nerwach obwodowych i ośrodkowym układzie nerwowym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>