ZAPALENIE skórno-mięśniowe

Zapalenie skórno-mięśniowe jest rzadko występującą chorobą o przebiegu podostrym lub przewlekłym. Charakteryzuje się zmianami zapalno-zwyrodnie- niowymi w mięśniach, które to zmiany występują symetrycznie w proksymal- nych częściach kończyn i prowadzą w końcu do zaników mięśni (ryc. 121). Zajęcie mięśni pasa barkowego utrudnia uniesienie rąk, pasa miednicznego – chodzenie, zginanie i odwodzenie kończyn dolnych w stawie biodrowym. Jednocześnie ze zmianami mięśni występują w skórze rumienie lub pokrzywki, nadmierne złuszczanie się naskórka, zaniki skóry i jej przebarwienie.

Tak, jak zwolniona jest reakcja ruchowa tych chorych, podobnie zwolniona jest reakcja psychiczna. W obrazie mikroskopowy m wycinka mięśni stwierdza się proliferację jąder komórek mięś-niowych, w innych zaś miejscach objawy zwyrodnienia. Poszczególne włókna mięśniowe są oddzielone od siebie większą ilością płynu tkankowego z obecnością nacieków komórkowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>