Zaburzenia hemodynamiczne

Zaburzenia hemodynamiczne. Ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej wywołuje stopniowo coraz większy przeciek krwi z lewego przedsionka do pra- wego. Prawy przedsionek, otrzymujący poza tym krew z obu żył głównych, stopniowo rozszerza się, podobnie jak prawa komora i tętnice płucne. Przepływ krwi przez tętnicę płucną, może być w ciężkich przypadkach kilka razy większy niż przez aortę. Postępujące powiększenie prawego serca prowadzi do jego niedomogi. Lewa komora i aorta otrzymują mało krwi i dlatego lewa komora jest najczęściej mała, a aorta wąska.

W sporadycznych przypadkach wytwarza się nadciśnienie płucne, które wywołuje odwrócenie się przecieku, sinicę i znaczne powiększenie serca (tak zwany zespół Eisenmengera).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>