ZABURZENIA HEMODYNAMICZNE I KLINICZNE WE WRODZONYCH WADACH SERCA

Hemodynamiczne i kliniczne zaburzenia w wadach wrodzonych serca są bardzo różnorodne i mają najczęściej charakter postępujący. W związku z przeciekami krwi powstają przeciążenia rozkurczowe serca. Przykładem przeciążenia rozkurczowego lewego serca jest przetrwały przewód tętniczy, gdyż krew z przewodu i tętnicy płucnej wraca ponownie przez lewy przedsionek do lewej komory. Przeciążenie rozkurczowe prawego serca wywołują ubytki w przegrodach oraz nieprawidłowe odejście żył płucnych. Przeciążenie skurczowe lewego serca występuje w takich wadach, jak zwężenie cieśni tętnicy głównej. Przeciążenie skurczowe prawego serca powstaje wskutek różnych zwężeir w zakresie tętnicy płucnej. Końcowym następstwem przeciążenia mięśnia jest zmniejszenie się rzutu skurczowego serca.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>