Zablokowanie któregokolwiek z etapów glukolizy tlenowej

Zablokowanie któregokolwiek z etapów glukolizy tlenowej lub beztlenowej prowadzić może do obniżenia poziomu ATP, NADH lub NADPH. Zaburza to metabolizm energii krwinki i prowadzi do zmian przepuszczalności błony komór kowej bądź utraty zdolności redukcyjnych erytrocyta. Następstwem takiego defektu może być hemoliza krwinek. Hemolizę z wymienionych wyżej przyczyn obserwowano w niektórych wrodzonych niedokrwistościach hemolitycznych. Schemat I przedstawia poszczególne typy takich niedokrwistości w zależności od lokalizacji defektu (dane do roku 1967).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>