Wynik pośredniej i bezpośredniej próby Coombsa

W szpiku stwierdza się żywą odnowę w układzie czerwonokrwinkowym, liczba komórek ukałdu czerwonokrwinkowego zwiększa się znacznie w stosunku do liczby komórek układu białokrwinkowego.

Wynik pośredniej i bezpośredniej próby Coombsa jest ujemny. Poziom żelaza w surowicy jest wysoki. Znalezienie w rodzinie pacjenta chorych na niedokrwistość hemolityczną potwierdza rozpoznanie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>