Wchłanianie żelaza

Wchłanianie żelaza odbywa się głównie w dwunastnicy. Warunkiem wchłaniania jest rozpuszczalna i zredukowana postać żelaza. Żelazo pokarmowe w postaci trójwartościowej zostaje uwolnione z kompleksów pod wpływem kwasu solnego zawartego w soku żołądkowym przy pH poniżej 5 i zredukowane do dwu- wartościowego.

Wchłanianiu żelaza sprzyjają: obecność substancji redukujących w jelicie, zwłaszcza witaminy G, prawidłowa flora bakteryjna jelit, obecność wapnia i barwników żółciowych oraz fruktozy hipoksja tkanek, niedokrwistość niedobarwliwa, hiposideremia. Do wchłaniania żelaza niezbędna jest także miedź. Natomiast zakażenia przewodu pokarmowego, zwiększone wydzielanie śluzu, zbyt duża masa pokarmowa, nadmiar fosforanów, które tworzą z żelazem nierozpuszczalne związki, obecność pankreatyny, hipersideremia i hipoplazja szpiku upośledzają wchłanianie żelaza. Tylko około 10% żelaza podanego doustnie ulega resorpcji.

W komórce żelazo utlenia się do trójwartościowego i jako takie, łączy się z ciałem białkowym należącym do a3-globulin, apoferrytyną, tworząc ferrytynę. Apóferrytyna nie jest czynnym akceptorem żelaza, a służy wyłącznie do tego, aby je w odpowiednich warunkach okresowo magazynować. Część żelaza dochodzi do osocza, gdzie łączy się z transferryną białkiem należącym do P1-globulin. Transferryna przenosi żelazo do układu siateczkowo-śródbłonkowego wątroby.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>