W trzepotaniu przedsionki

W trzepotaniu przedsionki w sposób miarowy kurczą się z częstością 250 – 300 razy na minutę. Na krzywej ekg trzepotanie przedsionków ujawnia się obecnością zniekształceń załamków P regularnie po sobie następujących a kształtem żbliżonych do zębów piły (suplement 3, d). Zespoły komorowe występują zwykle po 3 lub 4 pobudzeniach przedsionkowych. Niekiedy istnieją postaci przejściowe, stojące na pograniczu trzepotania i migotania. Migotanie i trzepotanie przedsionków może występować w postaci napadowej lub stałej.

Leczenie polega na podawaniu dostatecznie dużych dawek naparstnicy ^ która usprawnia skurcze serca, utrudniając zaś przewodzenie, przyczynia się do zmniejszenia częstości skurczów komór. Dość dobre wyniki daje również tchinidyna. Najnowszym sposobem leczenia jest krótkotrwałe uderzenie prądem o’ wysokim napięciu (kardiowersja). Leczenie daje trwały wynik, jeśli jednocześnie udaje się usunąć przyczynę tych zaburzeń rytmu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>