W przypadkach rozrostu nieprawidłowych elementów

W związku z rozwojem chemii gospodarczej coraz częściej u dzieci obserwuje się zatrucia substancjami chemicznymi, jak rozpuszczalniki, farby, lakiery, środki owadobójcze, niektóre kosmetyki, środki zawierające benzen. Niezależnie od niebezpieczeństwa bezpośredniego, jakie występuje w przebiegu tych zatruć, późnym ich objawem może być hipo- lub aplazja szpiku. Deprymująco na szpik działają również promienie rtg i pierwiastki promieniotwórcze.

W przypadkach rozrostu nieprawidłowych elementów w szpiku pancytopenię obwodową powoduje zahamowanie układu krwiotwórczego z przyczyn mechanicznych. Często aplazja szpiku może być wstępnym objawem ostrej białaczki.

Nadczyność śledziony rozwija się najczęściej w przypadkach powiększenia śledziony w przebiegu różnych zespołów chorobowych, np. ostrych lub przewlekłych zakażeń, lupus erythematodes, ziarnicy złośliwej, zespołu Ban- tiego. W stanach tych śledziona wykazuje nieprawidłową czynność i wpływa na zahamowanie wytwarzania erytrocytów oraz komórek innych układów w szpiku, a co za tym idzie – na niedobór składników morfotycznych krwi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>