W przypadkach bardzo dużej hemolizy

Wynikiem rozpadu krwinek czerwonych jest żółtaczka – w surowicy krwi gromadzi się bilirubina pośrednia. Gdy czynność enzymatyczna wątroby jest sprawna, bilirubina pośrednia zostaje szybko przerobiona na bezpośrednią, która w nadmiernych ilościach wydala się do dróg żółciowych i przewodu pokarmowego. W wyniku tego stolce dziecka stają się silnie zabarwione i zawierają zwiększoną ilość sterkobiliny. W związku z dużą ilością urobilinogenu w jelitach wzrasta ilość reabsorbowanego urobilinogenu, a duża jego część wydala się z moczem – mocz przybiera barwę ciemnego piwa.

W przypadkach bardzo dużej hemolizy hemoglobina uwolniona z krwinek czerwonych przedostaje się z surowicy krwi do moczu – stwierdza się hemoglo- binurię.

W następstwie wzmożonej hemolizy dochodzi do wyrównawczego odczynu układu krwiotwórczego. W szpiku kostnym obserwuje się wtedy gwałtowną erytropoezę, uczynniają się również niekiedy ogniska erytropoezy pozaszpikowej w śledzionie i wątrobie. Narządy te powiększają się. U dzieci do czwartego miesiąca życia powstają ogniska krwiotwórcze w kościach płaskich. Wyrazem pospiesznej pracy szpiku jest pojawienie się we krwi obwodowej dużej lub nawet bardzo dużej liczby retykulocytów (do kilkuset promili). Czasem nawet do krwi obwodowej przechodzą jeszcze młodsze postaci rozwojowe krwinek czerwonych – erytroblasty. W większości przypadków dochodzi do równoczesnego pobudzenia nowotworzenia krwinek białych, rzadziej do zwiększonego nowotwo- rzenia płytek krwi. We krwi obwodowej stwierdza się wysoką leukocytozę (czasem nawet do kilkudziesięciu tysięcy w mm3) i nieco zwiększoną liczbę płytek krwi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>