W początkowym okresie carditis rheumatica

Objawem wstępnym, świadczącym o złośliwości sprawy chorobowej, bywa niekiedy krwawienie z nosa dziś objaw ten spotykany jest znacznie rzadziej niż przed kilkunastu laty.

W początkowym okresie carditis rheumatica na plan pierwszy w obrazie klinicznym wysuwają się objawy ogólne: uderza bladość twarzy dziecka, często z niewielką sinicą koło nosa i ust twarz jest przy tym jakby nalana. Dziecko jest mało ruchliwe, apatyczne, bojaźliwe, skłonne do płaczu. Tętno najczęściej przyśpieszone i drobne, zwiększona jest częstość oddechów. W późniejszym okresie choroby występuje niekiedy znaczne zwolnienie tętna, jako przemijający objaw.

Stłumienie względne serca często ulega bardzo nieznacznemu powiększeniu. Tony serca tracą swoją dźwięczność i stają się głuche. Ostatnim, ważnym objawem jest szmer skurczowy na koniuszku serca. Szmer ten pozwala podejrzewać zmiany zapalne w sercu tylko wtedy, gdy jest dostatecznie intensywny, utrzymuje się przez większą część okresu skurczowego serca, gdy występuje stale i nie ulega zmianom w zależności od zmiany pozycji czy fazy oddechu, wreszcie gdy przed chorobą go nie wysłuchiwano. Szmer ten w okresie początkowym jest wyrazem jedynie zmian zwyrodnieniowo-wysiękowych w sercu. Po przebyciu rzutu choroby reumatycznej może on zniknąć zupełnie i nic nie będzie wskazywać na przebycie przez dziecko zmian zapalnych w sercu. Niekiedy występuje wczesny szmer rozkurczowy na koniuszku serca. Ma on charakter czynnościowy i zależy od zwężenia zastawki mitralnej w następstwie rozstrzeni lewej komory.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>