W obrazie rentgenowskim klatki piersiowej

W dolnej części mostka, po stronie lewej, wyczuwa się silne drżenie. Wysłuchuje się tam bardzo głośny, trwający przez cały okres skurczu ostry i piłujący szmer skurczowy. U małych dzieci szmer ten często promieniuje na prawo w kie- runku wątroby (suplement 3, c). W miarę rozwoju nadciśnienia płucnego szmer słabnie i ogranicza się do pierwszego dkresu skurczu, zamiast niego pojawia się bardzo głośny i pojedynczy II ton nad tętnicą płucną.

W obrazie rentgenowskim klatki piersiowej serce jest najczęściej ogólnie nieco powiększone, u niemowląt o kszałcie zbliżonym do kuli, a rysunek naczyniowy płuc wyraźnie wzmożony wskutek powiększenia średnicy rozgałęzień tętnicy płucnej. Dopiero w okresie nadciśnienia płucnego sylwetka serca znacznie się powiększa, luk tętnicy płucnej staje się bardzo wypukły, a zwężenie tętniczek płucnych daje typowy obraz amputacji wnęk.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>