W następstwie zmian w tkance kostnej

Najbardziej swoisty jest elektromiogram, z wie- lofazowością i niską amplitudą fal. Cechą charakterystyczną zapalenia skórno- -mięśniowego odróżniającą to schorzenie od innych chorób tkanki łącznej jest przewaga zmian w komórkach mięśniowych nad zmianami w tkance łącznej.

W następstwie zmian w tkance kostnej upośledzających odkładanie wapnia występują w zapaleniu skórno-mięśniowym odwapnienia szkieletu. Obecne jest często również odkładanie wapnia w częściach miękkich, co jest dowodem zaburzeń gospodarki wapniowej w tym schorzeniu. Leczenie kortykosterydami wywołuje tylko przemijającą poprawę.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>