W drugim typie niedokrwistości

W drugim typie niedokrwistości, występującym tylko we wczesnym dzieciństwie, obok megaloblastozy stwierdza się wyłącznie brak wydzielania czynnika wewnętrznego.

Trzeci typ pierwotnej niedokrwistości megaloblastycznej to rodzinnie występująca choroba spowodowana wybiórczym defektem wchłaniania jelitowego,.witaminy B12, objawiająca się okresowo nasilającą się niedokrwistością i stałym białkomoczem.

W czwartym typie niedokrwistości występuje brak wydzielania czynnika we-wnętrznego i upośledzenie resorpcji jelitowej witaminy B12. Leczenie. W niedokrwistościach megailoblastycznych podaje się leczniczo preparaty witaminy BI2 i kwasu foliowego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>