W celu niedopuszczenia do powikłań

W celu niedopuszczenia do powikłań, szczególnie do groźnego dla życia bakteryjnego zapalenia wsierdzia, konieczne jest energiczne leczenie zakażeń z zastosowaniem antybiotyków, niezbędnych zwłaszcza w związku z nieznacznymi nawet zabiegami dotyczącymi jamy nosowo-gardłowej, jamy ustnej i zębów. Jeśli zabieg kardiochirurgiczny nie jest pilny, to należy starać się o poprawę ogólnej kondycji i sanację ognisk zakażenia. Przed zabiegiem dziecko musi się ćwiczyć w nauce głębokiego oddychania, kaszlania oraz odkrztuszania.

Trzecie zadanie to rehabilitacja dzieci, ‚które przebyły zabieg operacyjny. Ma ona na celu zmniejszenie ujemnych następstw torakotomii, wyrównanie opóźnień w rozwoju mięśni i szkieletu oraz przystosowanie dziecka do zwykłych warunków życia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>