UKŁAD BIAŁOKR WINKO WY

Do układu białokrwinkowego należą leukocyty, limfocyty i monocyty. Wszystkie te rodzaje komórek posiadają odrębne cechy morfologiczne, wszystkie mają jądra.

Leukocyty posiadają aparat enzymatyczny niedostatecznie jeszcze poznany. Wiadomo, że zawierają enzymy takie, jak glukuronidaza, fosfataza kwaśna i zasadowa, esterazy oraz biologicznie czynne substancje natury nieenzymatycznej, jak glutation, kwas glukuronowy, histamina, glikogen.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>