Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej

Rozpoznanie. Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej obu typów wymaga różnicowania z nabytą niedomykalnością mitralną, z przetrwałym przewodem tętniczym i ubytkiem w przegrodzie międzykomorowej. W dwu ostatnich wa- dach trudności diagnostyczne występują głównie przy współistnieniu nadciśnienia płucnego.

Różnicowanie między ubytkiem o typie ostium primum i ostium secundum nie wymaga cewnikowania serca. Lewogram oraz objawy niedomykalności zastawki dwudzielnej lub trójdzielnej są znamienne dla ubytku o typie ostium primum.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>