U dzieci do lat 2

U dzieci do lat 2 acetylodigitoksynę, podobnie jak lanatozyd G, należy stosować Ti a 1 kg wagi na dobę w dawkach wyższych, a dla dzieci starszych w niższych, gdyż leki te są przez dzieci młodsze lepiej znoszone. Przy przewlekłym stosowaniu leków z grupy naparstnicy wskazane jest podawanie ich w każdym tygodniu przez 4 dni z rzędu, z przerwą w ciągu następnych 3 dni.

Leczenie moczopędne. Salyrgan jest najczęściej stosowanym środkiem rtęciowym. Podaje się go we wstrzykiwaniach domięśniowych w ilości 0,1-0,2 ml, w odstępach 4-6-dniowych. Można je kilkakrotnie powtarzać. Przeciwwskazaniem są choroby nerek. Pożądane jest jednoczesne stosowanie dożylne kwasu askorbinowego w ilości 500 mg w roztworze 20% glukozy.

Pod wpływem salyrganu diureza zwiększa się, ustrój traci duże ilości chlorków, co może spowodować zubożenie ustroju w chlor oraz alkalozę hipochlore- miczną. Aby temu zapobiec, należy w przeddzień wstrzykiwania salyrganu, w dniu wstrzykiwania i w dniu następnym podać dziecku doustnie chlorek amonowy w roztworze 10% w ilości 4 razy po 10 ml.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>