Tętno na tętnicach kończyn górnych

Tętno na tętnicach kończyn górnych jest bardzo dobrze wypełnione, nie wyczuwa się natomiast tętna na tętnicy udowej, podkolanowej oraz grzbietowej stopy. Ciśnienie tętnicze krwi jest na kończynach górnych znacznie wyższe niż na kończynach dolnych, gdzie najczęściej jest w ogóle nieoznaczalne. U dzieci starszych może być widoczne tętnienie tętnic międzyżebrowych w okolicy między- lopatkowej, zwłaszcza przy pochyleniu dziecka ku przodowi. Kończyny dolne są chłodniejsze niż górne.

Objawy osłuchowe nie są charakterystyczne. Nad lewą krawędzią mostka wysłuchuje się słaby i opóźniony szmer skurczowy promieniujący do okolicy między- lopatkowej (.suplement 3, c). Poza tym w różnych miejscach klatki piersiowej można również odnaleźć długi szmer skurczowy, spowodowany wzmożonym przepływem krwi przez silnie powyginane tętnice krążenia obocznego.

W obrazie rentgenowskim u dzieci starszych stwierdza się powiększenie lewego serca oraz często kolbowate rozszerzenie aorty poniżej zwężenia. U starszej młodzieży niekiedy spostrzega się na zdjęciach rtg wgłębienia na krawędzi żeber, .wywołane uciskiem rozszerzonych i powyginanych tętnic międzyżebrowych biorących udział w krążeniu obocznym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>