Strofantyna

Strofantynę wstrzykuje się bardzo powoli w 10 ml roztworu 20% glukozy. Wskazane jest jednoczesne podanie małych dawek kofeiny (0,03 – 0,05 g coff. ii. benzoici), zwłaszcza w przypadkach ciężkiego uszkodzenia serca. Jeśli przedtem podana była naparstnica, to strofantynę można stosować po przewie wynoszącej co najmniej 24 – 36 godzin.

Strofantyna zaczyna działać już podczas wstrzykiwania. Ma ona działanie zbliżone do glikozydów naparstnicy, jednak działanie jej występuje szybciej i trwa krócej. W mniejszym stopniu wzmaga pobudliwość niższych ośrodków bodźcotwórczych i w mniejszym stopniu hamuje przewodzenie bodźców. Działa zwęża- jąco na naczynia obwodowe i trzewne.

Strofantyna jest wskazana w tych wszystkich przypadkach, w których chodzi o energiczne i szybkie zadziałanie na mięsień serca zwiększające jego kurczliwość. Stosuje się więc ją w stanach zapaści, w ostrej niewydolności mieszanej lub lewo- komorowej oraz w przewlekłej niewydolności, której towarzyszy zwolnienie tętna. Przeciwwskazanie do jej stosowania stanowi znaczne wyczerpanie serca oraz uprzednie pobieranie naparstnicy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>