Stosowanie tej terapii

-5) W okresach hipoplazji szpiku wywołanej depresyjnym wpływem antymeta- bolitów odstawia się je okresowo, a podaje się testosteron lub preparaty pokrewne.

Stosowanie tej terapii wymaga kontroli hematologicznej co 2 do 4 tygodni. W dużej większości przypadków leczenie takie pozwała na uzyskanie remisji.

O remisji świadczy całkowita normalizacja obrazu krwi obwodowej. Niektórzy autorzy uważają, że o pełnej remisji można mówić nie po stwierdzeniu prawidłowego obrazu krwi i szpiku, lecz dopiero po wykluczeniu drogą biopsji roz- plemu białaczkowego w poszczególnych narządach.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>