Stopień niezborności

Stopień niezborności bada się próbą celowania palec – nos i pięta – kolano oraz sprawdzaniem obecności adiadochokinezy. Niezwykła jest wrażliwość i chwiejność psychiczna dzieci chorych na pląsawi- ce zwrócenie uwagi na dziecko wzmaga jego niepokój ruchowy, który’ znika całkowicie podczas snu. Dziecko przy tym jest gotowe w każdej chwili zarówno do łez, jak i do śmiechu. Wyniki badań encefalograficznych nie są dla pląsawicy swoiste.

Przy prawidłowym leczeniu objawy pląsawicy ustępują po upływie 3-4 tygodni. Przebycie pląsawicy nie pozostawia żadnych śladów w układzie nerwowym dziecka.

Rzadko spotykane zespoły objawów klinicznych w chorobie reumatycznej Reumatyczny zespół otrzewnowy polega na występowaniu w początkowym okresie choroby reumatycznej objawów brzusznych. Są one wywołane bardzo nieznacznymi i szybko przemijającymi procesami zapalnymi na otrzewnej. Mogą doprowadzić do błędnego rozpoznania zapalenia wyrostka robaczkowego. Podejrzenie reumatycznego zespołu brzusznego wymaga obserwacji dziecka w szpitalu pod okiem doświadczonego chirurga, przy czym rozstrzyga nie jedno badanie dziecka, lecz szereg badań powtarzanych co godzina lub dwie w czasie trwania ostrego napadu objawów otrzewnowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>