Splenektomia

Splenektomia wywiera korzystny wpływ na przebieg większości przypadków przewlekłej samoistnej małopłytkowości. W przypadkach o podłożu immunolo-gicznym skuteczne jest leczenie immunosupresyjne.

W przebiegu małopłytkowości, tak jak i w przebiegu innych skaz krwotocznych, nie należy wykonywać iniekcji domięśniowych i podskórnych, nie wolno chorego narażać na urazy mechaniczne (ryzyko zabiegów operacyjnych).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>