Rozróżnia się hemostazę lokalną

Rozróżnia się hemostazę lokalną – to jest zespół mechanizmów umożliwiających hemostazę w miejscu uszkodzenia ciągłości naczynia i hemo- stazę ciągłą – to jest zespół mechanizmów, dzięki którym krew nie wylewa się poza naczynia krwionośne po mikrourazach i samorzutnie nie krzepnie w łożysku krwi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>