Rola krwinki czerwonej

Zasadniczą funkcją erytrocyta jest transport tlenu pobranego w czasie przepływu krwi przez kapilary płucne, a oddawanego w pozostałych tkankach ustroju oraz transport kwasu węglowego w kierunku przeciwnym. Dla spełnienia tych funkcji hemoglobina w erytrocytach musi być utrzymywana w postaci zredukowanej, a sama krwinka powinna zachować kształt przypominający podwójnie wklęsły krążek, co zapewnia jej dużą powierzchnię. Utrzymanie właściwego kształtu i zdolności redukcyjnych to procesy wymagające dowozu energii. Erytrocyt czerpie ją głównie z wewnątrzkrwinkowej przemiany glukozy wychwyconej z osocza. Ponieważ w krwince czerwonej nie zachodzi synteza nowych enzymów, używane mogą być tylko te, które powstają w czasie erytropoezy.

Metabolizm glukozy będącej głównym „paliwem” erytrocyta zachodzi w cyklu Embden-Meyerhofa (glukoliza beztlenowa) i cyklu pentozowym (glukoliza tlenowa). W przemianie beztlenowej, której ulega około 90% glukozy krwinek, są wytwarzane wysokoenergetyczne wiązania fosforowe ATP i NADH (zredukowany nukleotyd dwufosfopirydynowy). Ten ostatni związek jest niezbędny do redukcji methemoglobiny. W przemianie tlenowej, której ulega około 10% glukozy erytrocytów, regenerowany jest NADPH (zredukowany nukleotyd trój- fosfopirydynowy).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>