Rola krwinek białych

Funkcją leukocytów, tak jak i monocytów oraz innych komórek układu sia- teczkowo-śródblonkowego jest udział w mechanizmach obronnych ustroju. W wypadku inwazji, np. bakteryjnej leukocyty mogą przechodzić ze szpiku do krwi obwodowej i tkanek. Mają one możność wykonywania ruchów pełzakowych i posiadają zdolność pożerania i niszczenia bakterii. Tę ostatnią zawdzięczają enzymom litycznym znajdującym się w lizosomach.

Monocyty mają zdolność pożerania nie tylko bakterii, lecz także innych struktur (makrofagi). Rola limfocytów polega przede wszystkim na produkcji przeciwciał. Komórki plazmatyczne zaliczane do limfocytów także produkują przeciwciała. Przemawia za tym wzrost ich liczby u ludzi z hipergammaglobulinemią i spadek u chorych z agammaglobulinemią. Leukocyty wielojądrzaste i monocyty mają zdolność pożerania krwinek czerwonych zjawisko to obserwowano w chorobie hemolitycznej noworodków, nabytych niedókrwistościach hemolitycznych, białaczkach, zatruciach, napadowej hemoglobinurii, durzę i innych chorobach infekcyjnych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>