ROKOWANIE

Rokowanie w chorobie reumatycznej jest niepewne. Tak więc szmery wysłuchiwane podczas rzutu choroby reumatycznej, jeśli nawet budziły podejrzenie tworzącej się wady, mogą zniknąć zupełnie istnieje znowu odwrotna możliwość stopniowego wytwarzania się wady ujawniającej się dopiero po latach od przebytej choroby. Przypadki jednak o złośliwym przebiegu wiążące się z objawami niewydolności krążenia prowadzą prawie zawsze do trwałego okaleczenia serca w postaci wady serca.

Najczęstszą wadą reumatyczną serca jest niedomykalność zastawki dwudzielnej, stanowiąc Około 80% wszystkich wad reumatycznych serca.

Rzadziej występuje wada podwójna: niedomykalność zastawki dwudzielnej i zwężenie mitralne lub niedomykalność zastawki dwudzielnej i niedomykalność zastawek tętnicy głównej. Jeszcze rzadszymi są wady w postaci odosobnionego zwężenia mitralnego lub w postaci odosobnionej niedomykalności zastawek tętnicy głównej. Może wreszcie istnieć potrójna wada serca w postaci niedomykalności zastawki dwudzielnej, zwężenia mitralnego i niedomykalności zastawek tętnicy głównej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>