Rokowanie w zespole Fallota

W zapisie ekg widoczne są cechy przerostu prawej komory i ewentualnie prawego przedsionka. Rozpoznanie w przypadkach typowych opiera się na badaniu klinicznym oraz na prostych badaniach dodatkowych, a cewnikowanie serca i selektywna angiokardiografia nie zawsze są konieczne. Za pomocą cewnikowania serca oznacza się wielkości ciśnienia w prawej komorze i w tętnicy płucnej. Sprawdza się również zawartość utlenionej hemoglobiny w próbkach krwi wziętych z żyl głównych, prawego przedsionka, prawej komory i z tętnicy płucnej, aby się przekonać, czy nie ma dodatkowego przecieku z lewa na prawo. Angiokardiografia służy do uwidocznienia drogi odpływu krwi z prawej komory, uwidacznia położenie aorty i oznacza miejsca i rodzaje zwężeń tętnicy płucnej.

Rokowanie w zespole Fallota bez leczenia chirurgicznego jest złe. Znaczna część dzieci ginie w okresie niemowlęctwa, niektóre dzieci żyją do okresu szkol nego, wyjątkowo chorzy z tą wadą przekraczają 30 rok życia. Częstymi powikła-niami, zwłaszcza u małych dzieci, są zakrzepy w naczyniach mózgowych, gruźlica płuc, infekcje układu oddechowego, zakrzepy tętnic płucnych oraz bakteryjne zapalenie wsierdzia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>