Reumatyczne zapalenie stawów

Objawy ogólne zależą od żywej bolesności zajętych stawów: dziecko boi się każdego dotknięcia i każdego ruchu. Stawy są wyraźnie obrzmiałe. Skóra ponad zajętym stawem jest lekko zaczerwieniona i bardziej ucieplona. Zarówno bo- lesność, jak i obrzmienie stawu nie zależą od zmian na powierzchni stawu, lecz raczej do obrzęku torebki stawu. Odczyn zapalny w każdym ze stawów trwa najwyżej kilka dni, następnie przenosi się na inne stawy, wreszcie wszelkie objawy ze strony stawów znikają całkowicie.

Zapalenie stawów występuje zwykle na początku ostrego okresu choroby reumatycznej, niekiedy może zjawić się ponownie w przebiegu choroby, jako wyraz jej obostrzenia. Najczęściej zajęte są stawy skokowe i kolanowe, rzadziej nadgarstkowe i barkowe, jeszcze rzadziej łokciowe, biodrowe, paliczkowe oraz stawy śródstopia i śródręcza inne umiejscowienia są również możliwe, zdarzają się jednak bardzo rzadko. Częstość odczynu zapalnego ze strony stawów notowano dawniej w 70% przypadków, obecnie występuje on rzadziej (mniej więcej w 50% przypadków).

Bóle stawów bez ich obrzmienia nie są objawem swoistym choroby reumatycznej, gdyż wystąpić mogą w najrozmaitszych sprawach chorobowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>