Reumatyczne zapalenie serca

Częstość występowania zmian zapalnych w sercu oceniana jest na 50 do 60%. Prawdopodobnie zmiany zapalne w sercu występują częściej, lecz są zbyt nieznaczne, aby mogły ujawnić się klinicznie.

Zmiany zapalne w sercu dotyczą często tylko warstwy mięśniowej zwykle są to przypadki o łagodnym przebiegu, niekiedy jednak zajęcie samego mięśnia serca może wywołać niewydolność krążenia, a nawet stać się powodem śmierci dziecka.

Zmiany zapalne w sercu mogą objąć dwie warstwy serca, tj. mięsień serca i wsierdzie, a w rzadkich przypadkach nawet wszystkie trzy warstwy serca.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>