Reumatyczne zapalenie płuc

Reumatyczne zapalenie płuc, obecnie prawie nie spotykane, zjawia się w złośliwych postaciach choroby reumatycznej przebiegającej ze znacznym uszkodzeniem serca. Pod względem anatomopatologicznym cechuje się krwotocznością zmian. Niektórzy kwestionują w ogóle rozpoznanie zapalenia płuc, uważając, że objawy ze strony płuc są jedynie wyrazem ogólnoustrojowego uszkodzenia naczyń, które ujawnia się na terenie płuc w złośliwych postaciach choroby reumatycznej.

Reumatyczne zakrzepy drobnych naczyń mózgu występują bardzo rzadko, prowadząc do porażeń, najczęściej niezbyt rozległych. Opisywano również reumatyczne zapalenie opon mózgowych i bardzo rzadkie w wieku dziecięcym ostre, złośliwe zapalenie mózgu.

Aktywność procesu reumatycznego i nawroty choroby reumatycznej Czynność procesu reumatycznego trwa mniej więcej około 6 miesięcy, chociaż w niektórych przypadkach mimo leczenia proces reumatyczny trwa dłużej, ulegając stale nowym obostrzeniom. Obecność zaś świeżych guzków Aschoffa-Gei- pla-Tałałajewa w wycinkach z uszka pobieranych podczas komisurotomii wskazuje na to, że proces reumatyczny w pewnych przypadkach w ogóle nie wygasa.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>