Reumatyczne zapalenia stawów

Reumatyczne zapalenia stawów mogą naśladować poza tym jeszcze inne choroby, jak: gościec przewlekły postępujący w ostrej fazie, bruceloza, zespól Schónleina-Henocha, białaczka itp.

Pląsawica na ogół nie stwarza trudności w rozpoznawaniu. Niekiedy lic jest mylnie interpretowany, jako poronna postać pląsawicy. Tic jednak dotyczy zawsze :małej grupy mięśni.

Wyniki badań laboratoryjnych w chorobie reumatycznej stanowią jedynie po-twierdzenie rozpoznania. Jedne z nich, jak zwiększona szybkość opadania krwinek czerwonych, leuko- cytoza, zakłócenie prawidłowego wskaźnika albumin do globulin, zwiększona zawartość seromukoidu krwi, obecność patologicznego białka C wskazują na toczący się w ustroju proces zapalny, nie są jednak w zupełności swoiste dla procesu reumatycznego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>