Reumatyczne guzki podskórne

Są to okrągławe twory, wielkości od ziarna prosa do orzecha laskowego, które występują w różnych miejscach w tkance podskórnej, zwykle ponad występami kostnymi lub wzdłuż ścięgien. Są najczęściej widoczne w okolicy nadgarstków, łokci, na grzbietach rąk i stóp, koło kostek, ponad wyrostkami kolczystymi kręgów, wzdłuż brzegów łopatki itp. Skóra ponad nimi jest nie zmieniona. Są one prze.suwalne i niebolesne. Mogą znikać i znów się pojawiać, mogą jednak również trwać całymi miesiącami. Histologicznie mają budowę zbliżoną do guzków Aschoffa-Geipla-Tałałajewa.

Zjawiają się nie w początkach choroby, lecz zawsze w okresie pełnego rozwoju złośliwych postaci choroby reumatycznej wiążącej się z ciężkim uszkodzeniem serca. Są bardzo rzadkim zjawiskiem i nie wyłącznie dla choroby reumatycznej charakterystycznym. Wskazują na ciężkie uszkodzenie serca.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>