Przyczyny powstawania wad wrodznych serca

Ocena częstości występowania poszczególnych typów wad wrodzonych zależy od tego, czy podstawę stanowią badania kliniczne, czy też wyniki badań sekcyjnych. Autorzy kanadyjscy na podstawie klinicznej kontroli wszystkich dzieci – od noworodków żywo urodzonych do lat 14 w pewnych rejonach ich kraju stwierdzili następującą częstość występowania różnych typów wad wrodzonych serca w stosunku do dzieci zdrowych:

Przyczyny powstawania wad wrodznych serca w większości przypadków nie są jeszcze dokładnie znane. W niewielkim odsetku odgrywają role czynniki dziedziczne. Pewne znaczenie mają przebyte przez matkę w pierwszych trzech miesiącach ciąży choroby wirusowe, np. różyczka. Matki starsze, mające ponad 40 lat życia, rodzą na ogól częściej dzieci z wrodzonymi wadami serca niż matki młode.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>