PRZYCZYNY NIEWYDOLNOŚCI KRĄŻENIA

U dzieci w pierwszych dwu- trzech latach życia najważniejszą rolę w powstawaniu centralnej niewydolności krążenia odgrywają ciężkie wady wrodzone serca i choroby układu oddechowego. U starszych dzieci jest ona najczęściej następstwem choroby reumatycznej w okresie czynnego procesu. W y^adach serca trwających od wielu lat w pewnych przypadkach niewydolność krążenia może powstać z przyczyn czysto mechanicznych, jakie stwarza znaczna deformacja zastawek serca i obecność zmian degeneracyjno-włóknistych mięśnia serca. Niewydolność krążenia może być również następstwem tamponady serca w wysiękowym zapaleniu osierdzia lub zaciskającego zapalenia osierdzia, albo ciężkich postaci zapalenia nerek, którym towarzyszy nadciśnienie tętnicze.

Niewydolność obwodowa, czyli zapaść, u dzieci powstaje często w przebiegu zakażeń pod wpływem bakterii, ich produktów przemiany materii oraz wirusów działających na ośrodek naczynioruchowy, względnie na śróclbłonek naczyń włosowatych. Często towarzyszy ciężkim biegunkom niemowlęcym w wyniku odwodnienia, zjawia się po zabiegach operacyjnych lub może być następstwem rozległego oparzenia ciała.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>