Przy migotaniu komór

Przy migotaniu komór (krzywa przypomina piłę o nieregularnych zębach) życie dziecka może być uratowane przez defibrylację prądem elektrycznym. Często konieczne jest nawet otwarcie klatki piersiowej i worka osierdziowego, energiczny masaż oraz defibrylacja bezpośrednia. Jeśli natomiast przyczyną utraty przytomności jest brak skurczów komorowych, to masaż zewnętrzny, uderzenie pięścią w klatkę piersiową lub rytmiczne pobudzenia prądem o małym napięciu mogą przywrócić prawidłową czynność serca. Następnie podajemy dziecku dosercowo, dożylnie lub domięśniowo noradrenalinę lub jej pochodne, wapń, środki alkalizujące i nasercowe.

W ostatnich latach zostały wprowadzone różnego typu elektryczne rozruszniki, które są wszczepiane do klatki piersiowej i pobudzają serce w sposób rytmiczny. W bardziej udoskonalonych rozrusznikach są urządzenia pozwalające na regulację częstości tętna.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>