PRZEŁOŻENIE WIELKICH PNI TĘTNICZYCH

Przełożenie wielkich pni tętniczych stanowi wadę serca, z powodu której około 85% dzieci nią dotkniętych ginie już w pierwszych sześciu miesiącach życia. Tętnica główna odchodzi nieprawidłowo z prawej komory, a tętnica płucna z lewej, przy czym duży i mały krwiobieg są od siebie całkowicie oddzielone i stanowią dwa oddzielne układy. W tych szczególnych warunkach życie dziecka po odpępnieniu zależy wyłącznie od ilości i wydajności przecieków. Rolę połączeń między krwiobiegiem płucnym i obwodowym spełniają ubytki w przegrodach lub przetrwały przewód tętniczy. Bez dostatecznie dużych połączeń dzieci takie żyją 2-3 tygodnie. Przeciek krwi w tej wadzie jest zawsze dwukierunkowy, gdyż przeciek jednokierunkowy szybko wywołałby ucieczkę krwi z jednego do drugiego krwiobiegu.

Stałym następstwem tej wady jest przerost prawej komory, która zmuszona jest podjąć pracę pokonywania znacznych oporów obwodowych dużego krążenia.

Objawy kliniczne. Intensywna i wczesna sinica oraz duszność wysiłkowa są stałymi objawami. Bardzo często występują napady anoksemiczne zależne od niedotlenienia mózgu. Upośledzenie stanu odżywienia jest tym wyraźniejsze, im dziecko jest starsze. Palce w kształcie pałeczek dobosza zjawiają się już u dzieci klikumiesięcznych. Powiększenie serca stwierdza się u wszystkich dzieci mających ponad 2 miesiące życia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>