PRZEBIEG KLINICZNY I OBJAWY

Choroba reumatyczna występuje najczęściej po upływie 1-2 tygodni od przebytego zakażenia jamy nosowo-gardłowej. Często objawy infekcji kataralnej zostają przeoczone i choroba wybucha nagle, u dziecka przedtem jakoby zupełnie zdrowego. Zdarza się niekiedy, że początek choroby reumatycznej jest stopniowy i daje znać o sobie stanami podgorączkowymi, bólami stawów itp. W bardzo rzadkich przypadkach choroba reumatyczna przebiega całkowicie skrycie, ujawniając się po latach jako wada serca.

W typowych przypadkach choroby reumatycznej o ostrym początku ciepłota w pierwszych dniach choroby waha się w granicach 38°-40°. Jednocześnie z gorączką występują swoiste dla choroby reumatycznej objawy kliniczne. W pewnej części przypadków jest to obraz ostrego zapalenia stawów, w innych zespół wskazujący na zmiany zapalne w sercu, w innych jeszcze współistnieją objawy ze strony serca i stawów. Podniesiona ciepłota w chorobie reumatycznej trwa najczęściej krótko i już po upływie 1 do 2 tygodni staje się prawidłowa. Stany podgorączkowe mogą jednak utrzymywać się całymi tygodniami, świadcząc albo

W ciągu ostatnich kilkunastu lat o złośliwości przebiegu, albo o obecności ognisk zakażenia. Oprócz postaci ze zmianami zapalnymi w sercu oraz z odczynem ze strony stawów istnieje jeszcze jedna odrębna postać choroby reumatycznej z objawami mózgowymi, tj. pląsawica.

W ciągu ostatnich kilkunastu lat złośliwość przebiegu choroby reumatycznej znacznie się zmniejszyła. Bardzo rzadkie są obecnie przypadki ciężkiego uszkodzenia serca, a zatem mniej jest nieodwracalnych okaleczeń serca w postaci jego wad i mniej jest zgonów wywołanych niewydolnością krążenia pochodzenia reumatycznego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>