Przebieg choroby jest przewlekły

Przebieg choroby jest przewlekły, ze skłonnością do ostrych epizodów. Choroba prawie w 100% kończy się niepomyślnie. Oprócz komórek LE w toczniu rumieniowatym stwierdza się następujące objawy: wysoki opad krwi, hipergammaglobulinemię, fałszywie dodatni odczyn Wassermanna, dodatni odczyn Coombsa, we krwi obwodowej zaś występuje leukopenia i niedokrwistość. W leczeniu najpomyślniej działają glilkokortykosterydy, niekiedy stwier- w ksztalcie motyla obejmujące grzbiet no_ dzano korzystny wpływ iperytu. sa i policzki dziecka

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>