PRAWOSTRONNE POŁOŻENIE SERCA

Prawostronne położenie serca wrodzone, z koniuszkiem zwróconym w stronę prawą, może występować jako wada odosobniona, zwykle jednak kojarzy się z innymi wadami wrodzonymi serca lub występuje w ogólnym odwrotnym położeniu trzew (situs viscerum inversus). Prawostronne położenie serca, nie powikłane innymi wadami wrodzonymi serca, nie daje objawów klinicznych, nie ma wpływu na długość życia i nie wymaga leczenia.

Elektrokardiogram przedstawia się w sposób bardzo charakterystyczny: pierwsze odprowadzenie jest zwierciadlanym odbiciem prawidłowego elektrokardiogramu (załamki P, QRS i T są skierowane ku dołowi), gdyż pobudzenie przebiega odwrotnie. Odprowadzenie drugie odpowiada trzeciemu, a trzecie’ drugiemu. W ten sam sposób odwrócone są. odprowadzenia aVr i aVL, odprowadzenie zaś aVF jest takie samo, jak u osób z prawidłowym położeniem serca.

Dekstrokardię trzeba odróżnić od dekstropozycji serca, kiedy to z różnych przyczyn serce jest przemieszczone na prawą stronę bez wzajemnego odwrócenia przedsionków i komór.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>