POSTĘPOWANIE W WADACH WRODZONYCH SERCA

Pierwszym zadaniem lekarza wobec dziecka z wadą wrodzoną serca jest dokładne ustalenie rodzaju wady, co ma zasadnicze znaczenie ze względu na konieczność szybkiej decyzji, czy dziecko ma być leczone zachowawczo, czy chirurgicznie. W tym ostatnim przypadku powinien być ustalony optymalny okres do wykonania zabiegu.

Drugie, niemniej ważne zadanie, to dbałość o to, aby mimo ciągnącej się latami choroby rozwój psychiczny i fizyczny dziecka odbywał się możliwie prawidłowo. A więc racjonalny system wychowawczy, dobre warunki higieniczne, dieta odpowiadająca zapotrzebowaniu dziecka, duża liczba godzin spoczynku nocnego, a w ciągu dnia kilkugodzinny pobyt na powietrzu z optymalną liczbą wysiłków fizycznych, na jakie dany rodzaj wady pozwala i systematycznie dokonywane szczepienia ochronne. Jeśli dziecko nie może wykonywać nawet małych wysiłków fizycznych, to musi mieć stosowaną gimnastykę bierną, masaże, werandowania, spacery w wózku, gimnastykę oddechową oraz gry i zabawy w pozycji siedzącej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>