Postępowanie w wadach nabytych serca

Wady nabyte pochodzenia reumatycznego wymagają stosowania tych samych zasad, które są ogólnie przyjęte w zapobieganiu nawrotom choroby reumatycznej. Pierwsze miejsce zajmuje okresowe podawanie penicyliny o przedłużonym działaniu. Oprócz tego należy czuwać nad całokształtem życia dziecka, chroniąc je przed infekcjami.

Spośród wad nabytych serca specjalne miejsce zajmuje zwężenie ujścia żylne- go lewego, w którym leczenie chirurgiczne w postaci komisurotomii daje dobre wyniki, ale nie zabezpiecza przed nawrotami lub dalszym zbliznowaceniem.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>